2009

Stadig mer aksjefondstegning

[Publisert: 14.9.2009]

Norske personkunder fortsetter trenden med positiv nettotegning i aksjefond. I august nettotegnet personkundene aksjefond for drøye 700 mill. kr.

- Selv med finanskrise og kraftige børsfall har det måned for måned i snart et helt år vært et jevnt tilsig av nye penger til aksjefond fra norske personkunder. Dette tyder på at en del av oss har forstått at vi erfaringsmessig har fått godt betalt på lang sikt for å påta oss aksjemarkedets risiko i tider med børsfall, sier administrerende direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening.

Siden oktober 2008 har norske personkunder hatt 11 måneder med sammenhengene positiv nettotegning i aksjefond. De har i denne perioden investert drøye 8 mrd. kr. i friske penger til sin aksjefondssparing.

Dette utgjør ca 12 prosent av samlet aksjefondskapital for norske personkunder, som ved utgangen av august måned var 69,5 mrd. kr.

Proffene tegner også
Personkundene får også følge av norske institusjonskunder og utenlandske kunder. Norske institusjonskunder nettotegnet aksjefond for 900 mill kr. i august. Utenlandske kunder nettotegnet aksjefond for 1,5 mrd. kr.

Samlet forvaltningskapital i aksjefond for alle kundegrupper ved utgangen av august var 185 mrd. kr.

 

Verdipapirfondenes forening

Tlf: 23 28 45 50 | Fax: 23 28 45 59 | vff@vff.no | Hansteens gate 2, 0253 Oslo | literssicon.jpg RSS

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering