2009

[Publisert: 12.11.2009]

Per 15. oktober er 1.063 finansansatte halvveis på veien mot autorisering som Finansiell rådgiver.

- Andelen av kandidater som har bestått kunnskapsprøven har økt siden 30. juni og er fremdeles økende. Årsakene til dette er blant annet bedre kjennskap til kravene, grundigere forberedelser samt tilgang til relevant litteratur og opplæringsplaner. Vi har gjort en omfattende evaluering av kunnskapsprøven og kan konstatere at vi nå er i godt gjenge, sier daglig leder Siv Seglem i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere.

Siden i juni har åtte nye finansbedrifter knyttet seg til autorisasjonsordningen og nesten 700 nye kandidater innmeldt til autorisering.

- Vi anslo ved oppstart av autorisasjonsordningen at om lag 5.000 ansatte ville forsøke å autorisere seg i løpet av en toårs periode, og nå er vi allerede oppe i nesten 4.500 innmeldte kandidater, sier Seglem. 

En statusrapport pr oktober 2009 fra AFR er tilgjengelig på www.autorisasjonsordningen.no

Verdipapirfondenes forening

Tlf: 23 28 45 50 | Fax: 23 28 45 59 | vff@vff.no | Hansteens gate 2, 0253 Oslo | literssicon.jpg RSS

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering