2009

Rekordtegning i aksjefond hittil i år

[Publisert: 16.10.2009]

Aldri tidligere har det vært nettotegnet så mye i aksjefond som hittil i 2009. Institusjoner, privatpersoner og utlendinger hadde nettotegnet andeler for til sammen 26 mrd. kr. ved utgangen av september i år.

Nettotegning per år oppgitt i mrd. kr.

Samlet forvaltningskapital i aksjefond hos norske forvaltningsselskaper utgjorde 197 mrd. kr. per 30. september. Norske institusjonskunder står for 79 mrd. kr., norske personkunder står for 72 mrd. kr. og utenlandske kunder står for 46 mrd. kr.

Vendepunkt i nordmenns aksjefondssparing
Norske privatpersoner har nå lagt bak seg 12 måneder med sammenhengende positiv nettotegning i aksjefond, for til sammen 8,6 mrd. kr. Aldri tidligere har personkundene hatt vedvarende positiv nettotegning over så lang tid.

Etter en periode på nesten 6 år der norske privatpersoner nettoinnløste til sammen 13 mrd. kr. i aksjefond ble oktober 2008 et vendepunkt. Dette vendepunktet inntraff i kjølvannet av den verste perioden i det globale aksjemarkedet i moderne tid.

Les mer om vendepunktet i nordmenns aksjefondssparing her.

Administrerende direktør Lasse Ruud
Finanskrisen har nok gitt mange en påminnelse om verdien av god risikospredning, daglig prising og likviditet, og et økt behov for å finne plasseringsformer som kan gi god avkastning samtidig som at risikoen er oversiktlig og lett å forstå. Dette tror jeg er viktige årsaker til den rekordhøye nettotegningen i aksjefond i kjølvannet av finanskrisen og de kraftige kursfallene på verdens børser.

Verdipapirfondenes forening

Tlf: 23 28 45 50 | Fax: 23 28 45 59 | vff@vff.no | Hansteens gate 2, 0253 Oslo | literssicon.jpg RSS

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering