2009

Mai: God måned for aksjefond

[Publisert: 22.6.2009}

Samlet nettotegning i aksjefond ble 5,3 mrd. kroner i mai. Vi må tilbake til juni 2007 for å finne en måned med høyere nettotegning.

Nettotegningen i aksjefond var positiv for alle kundegrupper som inngår i Verdipapirfondenes forenings statistikk. Nettotegningen ble 2,5 mrd. kroner fra norske institusjonskunder, 1,8 mrd. kroner fra utenlandske kunder og 0,9 mrd. kroner fra norske personkunder.   

Norske personkunder har nå hatt positiv nettotegning i aksjefond 8 måneder på rad, summert til 6,0 mrd. kroner, og hadde oppunder 62 mrd. kroner plassert i aksjefond ved utgangen av mai.    

Nettotegning for alle fondskategorier var 7,7 mrd. kroner i mai, og forvaltningskapitalen steg med 26,0 mrd. kroner. Samlet kapital til forvaltning i verdipapirfond var ved utgangen av måneden 333,3 mrd. kroner. 

Administrerende direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening:  

Etter flere år der norske personkunder har innløst aksjefond, og plassert penger i andre typer spareprodukter, har trenden der de vender tilbake til aksjefond blitt stadig tydeligere.  Dette viser at personkundene er villige til å godta risiko i form av løpende verdisvingninger i sin langsiktige sparing.

Samtidig er det mye som tyder på at de nå foretrekker produktinnpakninger der risikoen er oversiktlig og dermed lettere å forstå. 

Verdipapirfondenes forening

Tlf: 23 28 45 50 | Fax: 23 28 45 59 | vff@vff.no | Hansteens gate 2, 0253 Oslo | literssicon.jpg RSS

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering