2009

Kjøper aksjefond som aldri før

[Publisert: 16.7.2009]

Norske personkunder har nettotegnet aksjefondsandeler for 4,3 mrd. kr. så langt i år. Siden det kraftige børsfallet omkring oktober 2008 har personkundene nettotegnet aksjefond for hele 6,8 mrd. kr.

- Mye tyder på at vi har fått et vendepunkt i nordmenns aksjefondssparing. Etter en periode på nær seks år med samlet nettoinnløsing av aksjefond på 13 mrd. kr. har vi bare de siste ni månedene nettotegnet for nesten 7 mrd. kr., sier administrerende direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening.

Rekordhøy tegning 1. halvår

Norske institusjonskunder nettotegnet aksjefondsandeler for 7,1 mrd. kr. i løpet av 1. halvår 2009. I tillegg nettotegnet også utenlandske kunder aksjefondsandeler for 2,9 mrd. kr.

Til sammen er det dermed tegnet aksjefondsandeler for over 14 mrd. kr. siden årsskiftet. Det er ikke tidligere registrert høyere nettotegning i aksjefond for et 1. halvår.

Administrerende direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening:

Det er interessant at den rekordhøye nettotegningen i aksjefond fra norske personkunder kommer i en periode preget av finanskrise, svært kraftige børsfall over hele verden og dystre spådommer fra mange prognosemakere.

Sammenhengende ni måneder med positiv nettotegning i aksjefond fra norske personkunder tyder på at mange har fått med seg at langsiktige sparepenger erfaringsmessig har fått godt betalt for å påta seg risiko i kjølvannet av store børsfall. Det betyr at mange av oss har tro på at veksten i verdensøkonomien vil ta seg opp igjen i løpet av noen år, og med påfølgende økning i aksjekursene.

Videre tyder tegningsadferden den siste tiden på at mange nordmenn har fått økt kunnskap om aksjemarkedenes svingninger, og at de er villige til å påta seg denne risikoen i sin langsiktige sparing.

Så langt i 2009 ser det ut til at vi også kan trekke to andre interessante konklusjoner:

  • Utviklingen gir klare indikasjoner på at nordmenn nå går tilbake til spareprodukter som er transparente, der de kan følge med på verdiutviklingen på daglig basis og der risikoen er oversiktlig og dermed lettere å forstå.
  • Myten om at nordmenn er dumme, og bare kjøper aksjefond under børsoppgang og selger under børsnedgang, har slått sterke sprekker. 

Verdipapirfondenes forening

Tlf: 23 28 45 50 | Fax: 23 28 45 59 | vff@vff.no | Hansteens gate 2, 0253 Oslo | literssicon.jpg RSS

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering