2009

Høy nettotegning i aksjefond i oktober

[Publisert: 26.11.2009]

Totalt ble det nettotegnet aksjefondsandeler for 6,5 mrd. kr. i oktober 2009. Dette er den nest høyeste månedlige nettotegningen i aksjefond noensinne og høyest så langt i 2009.


Nettotegning i aksjefond 2009, samtlige kundesegmenter, mrd. kr.

 

- Det er interessant å registrere så høy nettotegning i aksjefond i en periode da den langsiktige historiske avkastningen er på et historisk bunnivå. Nettotegningen vitner om fremtidsoptimisme blant både amatører og profesjonelle investorer som tenker langsiktig, og et ønske om å ta del i økningen i aksjekurser og utbytter som vil inntreffe når verdensøkonomien etter hvert tar seg opp igjen, sier administrerende direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening.

  • Norske personkunder nettotegnet i aksjefond for 1,1 mrd. kr. i oktober 2009

  • Norske institusjonskunder nettotegnet i aksjefond for 2,8 mrd. kr. i oktober 2009

  • Utenlandske kunder nettotegnet i aksjefond for 2,6 mrd. kr. i oktober 2009

Halvparten kommer fra spareavtaler
Norske personkunder har nå nettotegnet i aksjefond 13 måneder på rad for ca. 10 mrd. kr. til sammen. Av dette kommer litt over halvparten (5,4 mrd. kr.) fra faste månedlige spareavtaler.

- Spareavtaler bidrar til å disiplinere sparingen og hjelper oss til å tegne jevnt og trutt også gjennom dårlige tider, slik vi ser at mange aksjefondskunder har gjort i 2008 og 2009. Forrige periode med høy nettotegning i aksjefond fra norske personkunder var på slutten av 1990-tallet, og da var ikke spareavtaler særlig utbredt.

Det førte også til at mange ikke fulgte opp aksjefondssparingen i kjølvannet av kursfallene vi opplevde rett etter årtusenskiftet, sier Ruud.

Totalt 200 mrd. i aksjefond
Samlet forvaltningskapital i aksjefond utgjorde drøye 201 mrd. kr. ved utgangen av oktober 2009. Av dette tilhører 81 mrd. kr. (40 prosent) norske institusjonskunder, 72 mrd. kr. (36 prosent) tilhører norske personkunder og 48 mrd. kr. (24 prosent) tilhører utenlandske kunder.

Last ned nøkkeltall fra oktoberstatistikken her

Kontaktpersoner:
Adm. dir. Lasse Ruud, lasse.ruud@vff.no, 23 28 45 51
Informasjonsrådgiver Andreas Andersen, andreas.andersen@vff.no, 23 28 45 52

Last ned foto av Lasse Ruud her

Verdipapirfondenes forening

Tlf: 23 28 45 50 | Fax: 23 28 45 59 | vff@vff.no | Hansteens gate 2, 0253 Oslo | literssicon.jpg RSS

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering