2009

Alle kjøpte aksjefond

[Publisert: 12.3.2009]

Samlet sett ble det nettotegnet aksjefond for 1,4 mrd. kroner i februar, der nettotegningen var positiv for alle kundegrupper som inngår i Verdipapirfondenes forenings statistikk.Norske institusjonskunder og privatpersoner nettotegnet aksjefond for henholdsvis 0,7 og 0,5 mrd. kroner i februar, mens utenlandske kunder nettotegnet for 0,2 mrd. kroner.

Norske privatpersoner har nå fem måneder på rad hatt positiv nettotegning i aksjefond, og samlet sett for 3,8 mrd. kroner. Dette er den høyeste nettotegning i aksjefond for privatpersoner i løpet av en fem måneders periode siden Verdipapirfondenes forening etablerte egen personkundestatistikk ved utgangen av 2002.

Samlet forvaltningskapital i aksjefond ble redusert med 6 mrd. kroner i løpet av februar til 117 mrd. kroner.


Administrerende direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening: 

Atter en måned der nordmenn setter mer penger i aksjefond kan tyde på at en del langsiktige sparere regner med at finanskrisen gradvis vil gå over, at veksten i verdensøkonomien igjen vil ta seg opp i løpet av noen år, og med påfølgende økning i aksjekursene.

Tallene kan også tyde på at en del nordmenn har fått økt kunnskap om aksjemarkedets svingninger, der langsiktige sparepenger erfaringsmessig har fått godt betalt for å påta seg risiko i perioder med stor markedsuro.  Vi er imidlertid inne i en periode med store kortsiktige svingninger i aksjemarkedene, der de som går inn i aksjefond nå må være forberedt på at denne situasjonen vil kunne vare en stund, og der ingen vet om vi har lagt bunnen bak oss i denne omgang.  

Verdipapirfondenes forening

Tlf: 23 28 45 50 | Fax: 23 28 45 59 | vff@vff.no | Hansteens gate 2, 0253 Oslo | literssicon.jpg RSS

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering