2009

Aksjefond stadig i vinden

[Publisert: 14.5.2009}

Samlet sett ble det nettotegnet aksjefond for 2,3 mrd. kroner i april, og nettotegningen var positiv for alle kundegrupper som inngår i Verdipapirfondenes forenings statistikk.

Norske personkunder nettotegnet l aksjefond for 0,4 mrd. kroner i april, mens norske institusjoner nettotegnet for 1,4 mrd. kroner .. Utenlandske kunder nettotegnet for 0,5 mrd. kroner ..
Samlet forvaltningskapital i aksjefond steg med 19,4 mrd. kroner i april, og er ved utgangen av måneden 143,0. 

Administrerende direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening: 

Norske personkunder har nå hatt positiv nettotegning i aksjefond syv måneder på rad, og samlet sett for 5,1 mrd. kroner. I ettertid kan vi fastslå at nordmenns fornyede interesse for aksjefond startet nærmest umiddelbart etter at aksjemarkedene hadde unnagjort de kraftige kursfallene i fjor høst. Jeg er imponert over mange nordmenns evne til å tenke langsiktig i tiden som har gått siden verdens børser falt markant i fjor høst. Denne perioden har vært preget av    uvær og dommedagsvarsler,  og der  mange såkalte eksperter inntil nylig har anbefalt  privatpersoner å holde seg unna aksjemarkedet. 
 
Vi tror folk vil erfare at  stø kurs gjennom tegning både i gode og dårlige tider  er en god  måte å spare langsiktig på, og at de over tid vil få betalt for dette gjennom ekstra avkastning..

Selv om vi har hatt sterk økning i aksjekursene de siste ukene, er det grunn til å minne om at vi  fortsatt er inne i en periode med større usikkerhet enn normalt, og der vi må regne med relativt store svingninger i aksjekursene.  Aksjefond ikke er myntet på ”kjappe klipp”, men langsiktig sparing , der vi anbefaler en tidshorisont på minst fem år.    

Verdipapirfondenes forening

Tlf: 23 28 45 50 | Fax: 23 28 45 59 | vff@vff.no | Hansteens gate 2, 0253 Oslo | literssicon.jpg RSS

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering