2009

Aksjefond i krisetider

[Publisert: 12.2.2009]

Norske privatpersoner nettotegnet aksjefond for 900 millioner kroner i januar. De siste fire månedene har dermed norske personkunder nettotegnet aksjefond for hele 3,3 mrd. kroner. Dette er høyeste nettotegning i løpet av en firemåneders periode siden Verdipapirfondenes forening startet personkundestatistikken ved utgangen av 2002.

Totalt ble det nettotegnet for 9,5 mrd. kroner i verdipapirfond i januar, hvorav 6,2 mrd. kroner var utbytter fra pengemarkeds- og obligasjonsfond som automatisk ble reinvestert i disse fondene.

Samlet nettotegning i aksjefond utgjorde 2,2 mrd. kroner i januar, der norske institusjonskunder stod for oppunder 1 mrd. kroner og utenlandske kunder stod for 0,3 mrd. kroner.

Samlet forvaltningskapital for alle typer verdipapirfond utgjorde 288 mrd. kroner ved utgangen av januar.      

 

Administrerende direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening:

I tidligere år har vi erfart at nordmenn trenger tid for å vende tilbake til aksjefond i kjølvannet av kraftige kursfall. Nordmenns nettotegning i aksjefond de siste fire månedene innebærer en adferdsendring. Framfor å bli skremt bort av kursfallene, synes det denne gang å være en del som benytter kursfallene til å putte mer langsiktige sparepenger i aksjefond.

De siste årene har nordmenn investert i mer sofistikerte spareprodukter framfor aksjefond. Nettotegningen i aksjefond de siste månedene tyder ikke på at børsfall, finanskrise og kritikk av mer sofistikerte spareprodukter har fratatt nordmenn viljen til å ta risiko i sin langsiktige sparing. Tallene kan imidlertid tyde på at folk ønsker å ta kjent risiko i gjennomregulerte spareprodukter, der både risiko og kostnader blir mer oversiktlig og forståelig.

 

Verdipapirfondenes forening

Tlf: 23 28 45 50 | Fax: 23 28 45 59 | vff@vff.no | Hansteens gate 2, 0253 Oslo | literssicon.jpg RSS

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering