2009

3,4 mrd. kr. til aksjefond i november

[Publisert: 16.12.2009]

Aksjefondskundenes appetitt på aksjefondsandeler er fortsatt god, og personkundene rundet i november 14 måneder med sammenhengende positiv nettotegning i aksjefond.

- Måned for måned forsterkes inntrykket av at nordmenn nå for alvor er i ferd med å vende tilbake til det tradisjonelle og velkjente aksjefondet i sin langsiktige sparing, sier administrerende direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening.

Personkundene ikke alene
Nettotegningen i aksjefond er positiv i alle kundesegmenter:

  • Norske personkunder nettotegnet aksjefondsandeler for 0,6 mrd. kr.

  • Norske institusjonskunder nettotegnet aksjefondsandeler for 1,8 mrd. kr.

  • Utenlandske kunder nettotegnet aksjefondsandeler for 1 mrd. kr.

Norske forvaltningsselskaper forvalter nå 212 mrd. kr. i sine aksjefond, hvorav 75 mrd. kr. (35 prosent) stammer fra norske personkunder, 86 mrd. kr. (41 prosent) stammer fra norske institusjonskunder, og 51 mrd. kr. (24 prosent) stammer fra utenlandske kunder.

Siste månedsstatistikk fra Verdipapirfondenes forening kan lastes ned her.

Verdipapirfondenes forening

Tlf: 23 28 45 50 | Fax: 23 28 45 59 | vff@vff.no | Hansteens gate 2, 0253 Oslo | literssicon.jpg RSS

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering