Faktablad

NM i aksjefondssparing: Rogalendingene fondsbanker resten av landet

Innbyggerne i oljefylket Rogaland topper fylkeslisten hva nordmenn har i aksjefond, men det er innbyggerne Kvænangen kommune i Troms som har mest penger i aksjefond.

-Kvinner må våkne opp av pensjonsdrømmen

Færre kvinner enn menn har spareavtaler i aksje- og kombinasjonsfond, og i tillegg har kvinnene lavere månedlige sparebeløp enn menn. Dette er bekymringsfullt, mener Verdipapirfondenes forening.

Rekordstore spareavtaler i 2012

Den gjennomsnittlige spareavtalen i aksje- og obligasjonsfond har aldri vært høyere enn i 2012.– Spareavtaler gir disiplinert og fornuftig sparing sier Lasse Ruud, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening.

5,8 milliarder kroner i spareavtaler per år

Nye tall fra Verdipapirfondenes forening viser at 710 000 spareavtaler gir 5,8 milliarder nye kroner i aksje– og kombinasjonsfond hvert år.

Skjåk norgesmester i aksjefondsparing - har tre ganger så mye som i Oslo

Det åpenbarer seg en aldri så liten aksjefondsoase øverst i Oppland fylke. Innbyggerne i Skjåk kommune har hele tre ganger så mye i aksjefond per innbygger som Oslofolk og til og med mer enn selve aksjefondsfylke nummer 1 - Rogaland.

Nordmenn har tjent 3,2 milliarder på spareavtaler

Ved å beholde spareavtalene sine har norske aksjefondssparere dratt stor nytte av nedgangsperioden. På denne måten fortsatte de nemlig løpende å kjøpe seg inn i aksjemarkedet da kursene, sett i ettertid, var lave.

Spareavtaler for 478 millioner kroner i måneden

Nye tall fra Verdipapirfondenes forening viser at nordmenn sparer mer enn før i aksjefond og kombinasjonsfond gjennom spareavtaler.

Store kjønnsforskjeller i spareavtaler

Kvinner overlater i økende grad til menn å drive fast, langsiktig sparing.

Spar arveavgift med aksjefond som gave

Du kan gi bort aksjefond for flere titusener av kroner i gave til for eksempel barn eller barnebarn og samtidig spare arveavgift.

Aksjefond: Slik takler du uroen i finansmarkedene

De siste ukene i finansmarkedene har vært turbulente. Her får du vår anbefaling om hvordan du som sparer i aksjefond bør takle det.

Kan tape stort på urealistiske forventninger til aksjefond

En undersøkelse gjennomført av Synovate for norsk fondsbransje avdekker at mange har urealistiske forventninger til fremtidig avkastning i aksjefond. Mens mange av fondskundene har urimelig høye forventninger til fremtidig avkastning har mange av ikke-fondskundene urimelig lave forventninger. Begge deler er like problematisk.

De mest populære fondsgruppene i 2009

De store profesjonelle investorene og mannen i gata var forbausende samstemte i 2009. Begge grupper benyttet anledningen til å investere mye i aksjefond i kjølvannet av de kraftige kursfallene. Begge grupper hadde også en klar preferanse for norske og globale investeringsmandater. Proffene plasserte også mye i rentefond, noe personkundene var tilbakeholdne med.

Aksjefondsiveren størst i Norge

Når vi tar hensyn til det norske fondsmarkedets størrelse er nettotegningen i aksjefond høyest i Norden.

Skatteregler i fond 2009

Denne analysen gir en kortfattet oversikt over de sentrale skatte- og avgiftsreglene for andelseiere i verdipapirfond og generell informasjon om hvordan du kan tilpasse deg skattereglene i din fondssparing.

Færre månedlige spareavtaler, men høyere snittbeløp

Siden september 2008 er antall spareavtaler i aksje- og kombinasjonsfond redusert med 8 prosent, viser VFFs årlige spareavtalestatistikk. Samtidig har det månedlige sparebeløpet økt med 4 prosent. Hver måned tegnes det for 450 mill. kr. i aksje- og kombinasjonsfond gjennom spareavtaler.

Vendepunkt i nordmenns aksjefondssparing

Norske personkunder har nå lagt bak seg et helt år med sammenhengende positiv nettotegning i aksjefond. Aldri tidligere har de hatt vedvarende positiv nettotegning over så lang tid, og dette kommer attpåtil i kjølvannet av den verste perioden i det globale aksjemarkedet i moderne tid.

Spareavtaler og børsfall

Aksjefondssparere med spareavtale har håndtert børsfallet til dels svært ulikt: VFFs månedlige befolkningsundersøkelser* viser at det er litt flere som har stoppet enn startet spareavtale siden finanskrisen slo inn for fullt. Men blant de gjenværende faste sparerne er det flere som har økt enn redusert sitt sparebeløp.

Fondssparing i finanskrise

Her kan du lese foreningens refleksjoner om aksjefondssparing i perioder med kraftige kursfall i aksjemarkedene.

Tenk langsiktig og spar arveavgift

Fra og med 2008 er det blitt enklere å sette opp en planmessig overføring av formue til arvinger gjennom fast sparing i for eksempel aksjefond. Dette kan spare arvingene for betydelige beløp i arveavgift.

Hvorfor du bør kjøpe høns også i regnvær

Hver gang aksjemarkedene faller opplever vi at en rekke eksperter råder folk til ikke å sette nye penger i aksjefond, men å avvente. De sår i fruktbar jord: Statistikken viser nemlig at vi nordmenn tegner mindre i aksjefond enn normalt i perioder med fallende aksjemarkeder. Dette sparemønsteret svekker vår langsiktige avkastning. Hvis vi derimot opprettholder tegningen i aksjefond også gjennom slike perioder kommer vi samlet sett bedre ut, skriver administrerende direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening i dette faktabladet.

Enkel, fleksibel og lønnsom barnesparing

Å spare en fast sum i aksjefond hver måned til barna er en enkel, fleksibel og lønnsom måte å bygge opp startkapital som kan hjelpe barna inn på boligmarkedet, finansiere studier eller betale for førerkort.

Unngå fallgruvene i egen pensjonssparing

Mange av oss vil ønske å ha mer å rutte med som pensjonist enn det vi kan regne med å få fra folketrygden og pensjonsordning fra arbeidsgiver. I så fall må vi spare på egenhånd. Ved å følge to enkle kjøreregler unngår vi de største fallgruvene ved egen sparing til pensjon.

Børsfall er helt normalt

Tålmodighet lønner seg på en børs som svinger. Det er nemlig svingningene som legger grunnlaget for den ekstra avkastningen aksjemarkedet gir over tid.

Mindre risiko med månedlig sparing

Det er en misforståelse å tro at du må være lommekjent i aksjemarkedet for å lykkes med aksjesparing. Den enkleste måten å spare proft i aksjer på er gjennom månedlig spareavtale i aksjefond.

Svært god forbrukerbeskyttelse i verdipapirfond

Den strenge lovreguleringen av verdipapirfond er unik. En egen lov regulerer måten fondene forvaltes på og gir andelseierne omfattende beskyttelse. Av alle spareprodukter er det bare bankinnskudd som er like gjennomregulert som verdipapirfond.

Spar smart

Et avisbilag som gir deg mer kunnskap om sparing i aksjefond, og som hjelper deg til å bli en proff fondssparer. Få sparemuligheter er så enkle og oversiktlige som fond.

Verdipapirfondenes forening

Tlf: 23 28 45 50 | Fax: 23 28 45 59 | vff@vff.no | Hansteens gate 2, 0253 Oslo | literssicon.jpg RSS

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering